MÜDÜRÜN MESAJI

Sevgili Öğrencilerimiz,

2006 yılında “Anadolu’da Bir Dünya Üniversitesi” vizyonuyla kurulan Erzincan Üniversitesi’ne bağlı olarak öğretim yapan, Refahiye Meslek Yüksekokulu yönetimi olarak amacımız; sizleri iş hayatında ve toplum içinde ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi, beceri ve deneyimlerle donatmaktır. Öğretimimizin en önemli ögesi olan öğrencilerin ulusal değerlerimize bağlı, evrensel bilgi ve deneyime sahip olmalarının üniversitemizin ve ülkemizin idealleri açısından önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle üniversite-sanayi ve toplum işbirliğine dayalı projeleri ile öğrencilerini gelecek endişesinden uzak tutan ve meslek sahibi olmalarını sağlayan Kurumumuz; Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, toplumsal değerlerimize, örf ve adetlerimize saygılı, kamu yararının koruyucusu olma iddiasıyla öğretimini sürdürmektedir.

Genç, dinamik ve motivasyonu yüksek akademik ve idari personelimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele vererek fark yaratacağımızdan eminiz.

İdeallerimizi gerçekleştirme sürecinde sizlerden bazı beklentilerimiz olacaktır: Değerlerimize ve kültürümüze bağlı kalınız! Mesleğinizin etik değerlerine saygı gösteriniz, misyonumuz ve vizyonumuz için gösterdiğimiz çabaya destek olunuz.

Her birinizin mesleğini layıkıyla icra edebilen bireyler olmanız için bugün ve gelecekte yanınızda olmak inancıyla sizleri sevgiyle selamlıyorum.