İÇ KONTROL

KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

1-ULUSAL ETİK MEVZUAT LİSTESİ

2-ULUSLARARASI ETİK MEVZUAT LİSTESİ

3-ETİK DEĞERLER BİLGİ KAYNAKLARI LİSTESİ

4-KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

5-ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI GÖREVLERİ

1-ÜNİVERSİTEMİZ MİSYON-VİZYON

2 MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ MİSYON-VİZYON

3-AKADEMİK PERSONEL GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

4-İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM LİSTESİ

5-ORGANİZASYON ŞEMASI

6-HASSAS GÖREVLER

  Görev Tanımları

A-MÜDÜR

B-MÜDÜR YARDIMCILARI

C-YÖNETİM KURULU

D-YÜKSEKOKUL KURULU

E-DİSİPLİN KURULU

F-BÖLÜM BAŞKALIKLARI

G-ÖĞRENCİ DANIŞMANI

H-ÖĞRETİM ELEMANILARI

I-YÜKSEKOKUL SEKRETERİ

I-YAZI İŞLERİ

 J-MALİ (TAHAKKUK) İŞLER

K-ÖĞRENCİ İŞLERİ

L-PERSONEL İŞLERİ

M-TAŞINIR KAYIT VE KONTROL

N-TEKNİKER

O-AMBAR MEMURU

Ö-ÖZEL KALEM

P-KALORİFERCİ

R-KÜTÜPHANE

S-HİZMETLİ

Ş-ÖZEL GÜVENLİK

T-ŞOFÖR

KOS-3 PERSONEL YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

1-YETKİNLİK BAZLI PRFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

2-HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

3-YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

4-ÇALIŞANLAR İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

5-PERFORMANS DEĞERLENDİRME CETVELİ

6-ADAY MEMUR STAJ DEĞERLENDİRME FORMU

KOS-4 YETKİ DEVRİ

1-İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

2-STANDART İMZA DEVRİ FORMU

3-İMZA YETKİ YÖNERGESİ

2-RİSK DEĞERLENDİRME

RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

1- ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015-2019)

2-REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2015-2019)

3-ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET ROPORU (2016)

4-REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU (2017)

5-İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1-ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ

2-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ

3-ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ACİL EYLEM PLANI

4-REFAHİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ACİL EYLEM PLANI

3-KONTROL FAALİYETLERİ

KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

İŞLEM ÖNCESİ KONTROL,SÜREÇ KONTROLİ VE İŞLEM SONRASI KONTROL İŞLEMLERİ

KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

1-ÖĞRENCİ İŞLERİ DİLEKÇE VE FORMLAR

2-PERSONEL İŞLERİ DİLEKÇE VE FORMLAR

KFS-9 GÖREVLER AYRILIĞI

GÖREV AYRILIĞI

KFS-10 HİYERARŞİK KONTROLLER

HİYARARŞİK KONTROLLER

KFS-11 FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

1-FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

2-İKİZ GÖREVLENDİRME FORMU (DEVREDEN)

3-İKİZ GÖREVLENDİRME FORMU (DEVRALAN)

4-ÖZEL GÜVENLİK NÖBET LİSTESİ

5-KALORİFER NÖBET LİSTESİ

KFS-12 BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

4-BİLGİ VE İLETİŞİM

BİS-13 BİLGİ VE İLETİŞİM

1-BİGİ EDİNME KANUNU

2-BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

3-BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

BİS-14 RAPORLAMA

BİS-15 KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

BİS-16 HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

HATA HİLE USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE AİT YÖNERGE

5-İZLEME

İS-17 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

İS-18 İÇ DENETİM

1-KAMU İÇ KONTROL DENETİM STANDARTLARI UYUM GENELGESİ

2-KAMU İÇ KONTROL DENETİM STANDARTLARI