Bölüm Başkanları Ve Danışmalar

2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA

UYGULANACAK OLAN GÖREV DAĞILIMLARI

 

344- MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

*Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

             * Bölüm Başkan V.           : Öğr. Gör. Önder SAKAL      

             * Bölüm Danışmanı         : Öğr. Gör. Önder SAKAL                      (Muh. ve Ver.Uyg.) 1. ve 2. SINIF

             *Staj Koordinatörü          : Öğr. Gör. Önder SAKAL

 
346- BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

*Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

           *Bölüm Başkan V.        :  Öğr. Gör. Önder SAKAL      

                 Bölüm Danışmanı   : Öğr. Gör. Önder SAKAL                  (Büro Yön.ve Yön. Ast.) 1. ve 2. SINIF

             * Staj Koordinatörü       : Öğr. Gör. Önder SAKAL

 

 

 

523-ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ

*Mekatronik Programı

*Mekatronik (İ.Ö.) Programı

             *Bölüm Başkanı V. :       Okt.Apay ÖZTÜRK                                           

                    Bölüm Danışmanı : Öğr.Gör. Kani BAŞIBÜYÜK                               (Mekatronik N.Ö.) 1. SINIF 

                   Bölüm Danışmanı : Öğr.Gör. Kani BAŞIBÜYÜK                                (Mekatronik N.Ö.) 2. SINIF 

                  Bölüm Danışmanı : Okt.Alpay ÖZTÜRK                                              (Mekatronik İ.Ö.)  1. SINIF

                 Bölüm Danışmanı : Okt.Alpay ÖZTÜRK                                               (Mekatronik İ.Ö.)  2. SINIF

         * Staj Koordinatörü      : Okt. Alpay ÖZTÜRK                                                                                   

 

 

525- MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

*Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Programı

*Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı

            *Bölüm Başkan V. : Öğr. Gör. Mehmet DALGAKIRAN                                 

                Bölüm Danışmanı  :Öğr.Gör.Çiğdem ALBAYRAK          (R.S.Elektrik ve Elekt.Tek) 1. ve 2.SINIF

               Bölüm Danışmanı :  Öğr.Gör. Mehmet DALGAKIRAN  (Raylı Sistemler Yol Tek.) 1. ve 2. SINIF

           *Staj Koordinatörü  : Öğr. Gör. Mehmet DALGAKIRAN 

 

 

840- ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

*Raylı Sistemler İşletmeciliği Programı

*Posta Hizmetleri Programı

*Posta Hizmetleri (İ.Ö.) Programı

*Raylı Sistemler İşletmeciliği Uzaktan Eğitim Programı

           * Bölüm Başkan V.  : Öğr. Gör. Recep MACİT                                       

                  Bölüm Danışmanı : Öğr.Gör. Mustafa FIRAT          (Raylı Sistemler İşletmeciliği) 1. ve 2. SINIF

                  Bölüm Danışmanı : Uzm.Ferdi BAHADIR                (Posta Hizmetleri N.Ö.) 1. SINIF

                  Bölüm Danışmanı : Uzm.Ferdi BAHADIR                (Posta Hizmetleri N.Ö.) 2. SINIF

                  Bölüm Danışmanı : Öğr.Gör.Harun AKOĞUZ         (Posta Hizmetleri İ.Ö.) 1. SINIF

                 Bölüm Danışmanı : Öğr.Gör.Harun AKOĞUZ          (Posta Hizmetleri İ.Ö.) 2. SINIF

                 Bölüm Danışmanı : Öğr.Gör.Sedat TURAN               (Raylı Sist. İşl.  (U.Ö) ) 1. SINIF

                 Bölüm Danışmanı : Öğr.Gör.Önder SAKAL              (Raylı Sist. İşl.  (U.Ö) ) 2. SINIF

           *Staj Koordinatörü : Öğr. Gör. Recep MACİT

 

 

          -UZAKTAN ÖĞRETİM BİRİM KOORDİNATÖRÜ     

                    Doç.Dr. Orhan TAŞKESEN – Müdür

          -UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAM KOORDİNATÖRÜ     

                   Öğr.Gör. Mehmet DALGAKIRAN 

-ORTAK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

                       Öğr.Gör.Nusret BULUT –Müdür Yardımcısı                                            Güncelleme tarihi : 20.08.2015