Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü kantini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. Maddesinin  (g) bendi hükümleri çerçevesinde “ Pazarlık Usulü ” ne göre yapılacak ihale ile bir yıllığına kiraya verilecektir.

KANTİN İHALE İLANI için linki tıklayınız.

KİRA ŞARTNAMESİ için linki tıklayınız.